Przejdź do treści

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej. Znajdziecie tu Państwo niektóre informacje o naszej działalności.

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Unisław" sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "UNISŁAW" SP. Z O.O. ze środków działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19